กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1

คณะแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก